BIOMASA, JEJ POTENCIÁL A REÁLNE MOŽNOSTI VYUŽITIA NA SLOVENSKU

01.04.2010 10:55

Vzdelávací projekt,  realizovaný Agroinštitútom Nitra v rámci Programu rozvoja vidieka 

Cieľ vzdelávacej a informačnej  aktivity:
Podpora odborného vzdelávania a informovanosti zamestnancov pôdohospodárskej praxe pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým biomasy na energetické účely.

Cieľová skupina:
Koneční prijímatelia nefinančnej pomoci sú subjekty, prvovýrobcovia a  spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva  a lesného hospodárstva.

Koordinátor projektu: Ing. Ľudmila Kováčiková, Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Odborný garant projektu: Technický a skúšobný  ústav  pôdohospodársky SKTC -106,Rovinka

 

 Termíny a miesta realizácie projektu:

7. – 9.  apríl  2010    Brezno – Rohozná,  hotel  Rohozná

27. – 29. apríl 2010  Bardejov – Mihaľov, hotel Bellevue

11. – 13. máj  2010  Bardejov – Mihaľov, hotel Bellevue

18. – 20. máj 2010   Nitra –  Agroinštitút Nitra, štátny podnik

2. – 4.   jún  2010     Nitra –  Agroinštitút Nitra, štátny podnik

15. – 17. jún 2010    Nitra –  Agroinštitút Nitra, štátny podnik

 

Termíny a podrobnejšie informácie (0.17 MB, DOC)

Pozvánka (0.82 MB, PDF)

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102