Aktuálne správy z PPA

08.01.2013 07:59

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU  - INVESTICIE]

****************************************************************************

**********************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom, resp.

prijimatelom pomoci v ramci sekcie organizacie trhu, ze pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a sluzieb su povinni postupovat v zmysle zakona c.

25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a  doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla aktualizovaneho metodickeho postupu ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5001

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU  - PROPAGACIA NA TRHOCH TRETICH KRAJIN]

****************************************************************************

***********************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom, resp.

prijimatelom pomoci v ramci sekcie organizacie trhu, ze pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a sluzieb su povinni postupovat v zmysle zakona c.

25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a  doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla aktualizovaneho metodickeho postupu pre ziadatelov o podporu na propagaciu na trhoch tretich krajin...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5005

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU  - RESTRUKTURALIZACIA VINOHRADOV]

****************************************************************************

*****************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom, resp.

prijimatelom pomoci v ramci sekcie organizacie trhu, ze pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a sluzieb su povinni postupovat v zmysle zakona c.

25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a  doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla aktualizovaneho metodickeho postupu pre ziadatelov o podporu na restrukturalizaciu vinohradov

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5009

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O POSKYTNUTIE PODPORY V RAMCI SEKCIE ORGANIZACIE TRHU  - OPERACNE PROGRAMY]

****************************************************************************

*****************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym ziadatelom, resp.

prijimatelom pomoci v ramci sekcie organizacie trhu, ze pri obstaravani tovarov, stavebnych prac a sluzieb su povinni postupovat v zmysle zakona c.

25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a  doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla aktualizovaneho metodickeho postupu pre ziadatelov o schvalenie operacneho programu a financovanie operacnych fondov organizacii vyrobcov a zdruzeni organizacii vyrobcov

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5012

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102