Aktuálne správy z PPA

26.11.2012 15:54

 

PPA   prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze po

schvaleni MPRV SR a na zaklade jeho poziadavky, zaslanej listom cislo 4097/2012, zo dna 09.11.2012, zverejnila v casti PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013  / Podporne dokumenty Postup na identifikaciu ziadatela ako podniku v tazkostiach podla Usmernenia Spolocenstva o statnej pomoci na zachranu a restrukturalizaciu firiem v tazkostiach (2004/C244/02) spolu so vzorcami na vypocet podniku v tazkostiach...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4937

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102