Aktuálne správy z PPA

12.11.2012 08:14

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE]

***************************

PPA pre ziadatelov o poskytnutie podpory vo forme pozicky. Podohospodarska platobna agentura  (dalej len "PPA") oznamuje ziadatelom o poskytnutie podpory vo forme pozicky na zmiernenie alebo odstranenie nasledkov extremnych poveternostnych podmienok  (Vyzva na predkladanie ziadosti o poskytnutie podpory vo forme pozicky podla Vynosu...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4910

 

Sprava c.2 - [OZNAM PRE DODAVATELOV A SKLADOVATELOV OBILNIN]

***************************************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava (dalej len "platobna agentura") v nadvaznosti na nariadenie Rady (ES) c. 1234/2007 o vytvoreni spolocnej organizacie polnohospodarskych trhov a o osobitnych ustanoveniach pre urcite polnohospodarske vyrobky (nariadenie o jednotnej spolocnej organizacii trhov) v platnom zneni a nariadenie Komisie (EU) c.

1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorym sa ustanovuju spolocne podrobne pravidla vykonavania nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007, pokial ide o nakup a predaj polnohospodarskych vyrobkov v ramci verejnej intervencie v platnom zneni...

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4913

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102