Aktuálne správy z PPA

30.10.2012 10:48

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 12 ZO DNA 23. 10. 2012 (VYZVA NA OPATRENIE 3.2)]

****************************************************************************

 

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MP SR zverejnila na webovej stranke PPA v casti PPA / Projektove podpory / OP rybne hospodarstvo 2007-201... / Oznamenia a v casti PPA / Aktuality Vyzvu c.

2012/OPRH/01 na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj novych trhov vratane Metodickej prirucky pre ziadatela vsetkych jej priloh. Metodicka prirucka pre ziadatela s prilohami sa nachadza v casti PPA / Projektove podpory / OP rybne hospodarstvo 2007-201... / Vyzvy /2012OPRH/01 a tiez v casti PPA / Projektove podpory / OP rybne hospodarstvo 2007-201... / Prirucka pre ziadatela / Opatrenie 3.2.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4903

 

Sprava c.2

 

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie dotacie na podporne opatrenie podla § 3 odst. 1 pism. a) "Dotacia na ucast na vystave"...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4907

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102