Aktuálne správy z PPA

15.10.2012 09:54

 

Sprava PPA - [OZNAMENIE]

***************************

Informacia k poskytovaniu statnej pomoci v zmysle vypisanej vyzvy (zo dna

31.07.2012) na predkladanie ziadosti podla § 2 - Dotacia na trvalo udrzatelne hospodarenie v lesoch vyhlasky MPRV SR c.320/2011 Z. z. o rozsahu, sposobe a podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodarstve a rozvoji vidieka...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4850

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102