Aktuálne správy z PPA

11.10.2012 20:52

 

Sprava PPA - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU  NA PROPAGACIU NA TRHOCH TRETICH KRAJIN PRE VINARSKY ROK 2012/2013]

****************************************************************************

***************************************

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadvaznosti na nariadenie vlady Slovenskej republiky c. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v ramci spolocnej organizacie trhu s vinom v zneni neskorsich predpisov...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4845

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102