Aktuálne správy z PPA

15.07.2013 16:42

OZNAMENIE C. 85 ZO DNA 08.07.2013 (OZNAMENIE PRE SCHVALENE MIESTNE AKCNE

SKUPINY K DODATKU C. 13 K USMERNENIU PRE ADMINISTRACIU OSI 4 LEADER)

****************************************************************************

****************************************************************************

*******

Podohospodarska platobna agentura v suvislosti so spravnou implementaciou

projektov financovanych z EPFRV prostrednictvom osi 4 Pristup LEADER uvadza

dodatocne informacie tykajuce sa opatrenia 3.2 "Podpora cinnosti v oblasti

vidieckeho cestovneho ruchu" Cast A a Cast B,...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5390

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102