Aktuálne správy z PPA

03.10.2012 14:44

 

Sprava c.1 - [OZNAM PRE ZIADATELOV O PODPORU NA INVESTICIE PRE VINARSKY ROK 2012/2013]

****************************************************************************

*************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje vsetkym uchadzacom (ziadatelom) o podporu na investicie pre vinarsky rok 2012/2013 moznost podavania ziadosti...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4839

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o uhradu dane z pridanej hodnoty obciam podla Usmernenia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR z 20. aprila 2011 c. 488/2011-100.

 

V zaujme plynuleho spracovania ziadosti o uhradu DPH si Vas dovolujeme poziadat o kontrolu uplnosti a platnosti predkladanych priloh k ziadosti (original alebo overena fotokopia dokladu, nie starsieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...).

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4834

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102