Aktuálne správy z PPA

13.03.2013 11:47

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE O MOZNOSTI PREDKLADANIA ZIADOSTI NA POMOC NA SUKROMNE SKLADOVANIE SOLENEHO A NESOLENEHO MASLA V SULADE S NARIADENIM KOMISIE (EU) C. 826/2008] Europska Komisia vyhlasila vykonavacim nariadenim Komisie ((EU) c. 165/2012 z 22. februara 2013, ktorym sa vopred stanovuje vyska pomoci na sukromne skladovanie masla na rok 2013: ...

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5145

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE]

***************************

o zverejneni Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie podpory v roku

2013 formou dotacie na uhradu casti spotrebnej dane z mineralnych olejov uvedenych v § 2 ods. 1 pism. a) zakona c. 33/2013 Z. z. o podpore polnohospodarskej prvovyroby,  spotrebovanych v polnohospodarskej prvovyrobe.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5147

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE O MOZNOSTI PREDKLADANIA PONUK NA INTERVENCNY NAKUP MASLA A NA INTERVENCNY NAKUP SUSENEHO ODTUCNENEHO MLIEKA]

 

Podohospodarska platobna agentura, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, podla zakona c.543/2007 Z. z. o posobnosti organov statnej spravy pri poskytovani podpory v podohospodarstve a rozvoji vidieka v zneni neskorsich predpisov ...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5149

 

Sprava c.4 - [OZNAMENIE C. 72 ZO DNA 08.03.2013 (VYZVA C. 2013/PRV/27)]

**************************************************************************

Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 1622/2013, zo dna 26.02.2013, zverejnila v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 3.4.1. "Vyzvu na predkladanie ZoNFP na opatrenie 3.4.1 Zakladne sluzby pre vidiecke obyvatelstvo."

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5152

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102