Aktuálna informácia z PPA

05.03.2012 09:52

Správa PPA - INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV

*******************************************

o nenávratný finančný priíspevok z PRV SR 2007 - 2013 v súvislosti s výzvou č. 2012/PRV/20 na opatrenie 1.1 "Modernizácia fariem" a výzvou č.

2012/PRV/21 na opatrenie 1.2 "Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva" (RTF | PDF)

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4486

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102