AKTUALITY Z PPA 23.4.

23.04.2012 09:36

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PRE ZIADATELOV O PRIAME PODPORY NA ROK 2012]

***********************************************************************

Podohospodarska platobna agentura v nadvaznosti na oznamenie o predkladani ziadosti o priame podpory na podu na rok 2012 zverejnuje aktualizovany ciselnik plodin z Prirucky pre ziadatela o priame podpory na polnohospodarskej pode.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4666

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE O PREDKLADANI ZIADOSTI O PRIAME PODPORY NA PODU NA ROK 2012]

****************************************************************************

***********

Podohospodarska platobna agentura (dalej len "PPA") ako organ statnej spravy zabezpecujuci administrativne cinnosti suvisiace s financnymi prostriedkami z fondov Europskej unie a s financnymi prostriedkami statneho rozpoctu, smerujucich do oblasti podohospodarstva a rozvoja vidieka v zmysle zakona c. 543/2007 Z. z. o posobnosti organov statnej spravy pri poskytovani podpory v podohospodarstve a rozvoji vidieka v zneni neskorsich predpisov, oznamuje zaujemcom (ziadatelom) moznost predkladania ziadosti o...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4653

 

Sprava c.3 - [OZNAMENIE C. 63 ZO DNA 17.04.2012]

***************************************************

(Oznamenie k realizacii Vyziev na implementaciu integrovanych strategii rozvoja uzemia)

 

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4669

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102