5. Informačný deň Vidieckeho parlamentu

22.06.2010 10:09

venovaný novinkám v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme „Ochrana a tvorba životného prostredia „

 

25. a 26. jún 2010 od 12.00 hod. miesto rokovania

 

Hotel Flipper, Vrbov 299, 060 01 Kežmarok

 

POZVÁNKA

NÁVRATKA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102