38. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka klepe na dveře

28.07.2011 09:33

Výstaviště České Budějovice a.s. Vás zve od 25. do 30. srpna do jižních Čech.


„Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ zůstává i nadále hlavním mottem výstavy,
která se za dobu své existence stala v rámci celé ČR vůbec jednou z nejnavštěvovanějších výstav a
nejvýznamnější zemědělskou výstavou v České republice. Velmi pozitivní je také nejen pravidelná, ale i stále
vzrůstající účast zahraničních vystavovatelů a obchodníků.
V letošním 38. ročníku bude Výstaviště České Budějovice a.s. opět spolupracovat v rámci výstavy na stoupající
úrovni prezentace českého venkova a prezentace činnosti a přínosu Místních akčních skupin, Spolku pro
obnovu venkova ČR , Agrární komory ČR a Národní sítě venkovských komunitních škol pod patronací
Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Celostátní sítě pro venkov k rozvoji života na venkově.
V letošním ročníku i s účastí Národnej sietě rozvoja vidieka SR, Místních akčních skupin SR a Asociace
regionálních značek a regionálních produktů. Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením
v Pavilonech venkova R1, R3 a na okolních plochách tak vytvoří pozitivní obraz života na českém,
moravském a slovenském venkově. Na pátek 26. 8. je tu opět připraven Večer venkova s předpokládanou účastí
ministra zemědělství.
Přehlídka zemědělské techniky je pro Asociaci zemědělské a lesnické techniky a Sdružení
dovozců zemědělské techniky při letošním silném ročníku výstavy prioritou č. 1. Současná úroveň zemědělských
strojů umožňuje splnit požadavky zemědělství na zajištění kvalitní rostlinné a živočišné výroby, při zohlednění
požadavků na ochranu životního prostředí a rozvoje venkova. Výstava se tak stává tradičním setkáním výrobců,
prodejců a jejich zákazníků.
Součástí mezinárodního agrosalonu Země živitelka budou opět dvě samostatné výstavy:
Mezinárodní výstava družstevnictví a tvorba a ochrana životního prostředí, zastřešená pod samostatným
názvem Ekostyl. V rámci výstaviště je tak vytvořeno jedinečné prostředí pro prezentaci firem, zabývajících se
alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi, stavbami a ekologicky šetrnými výrobky.
Významnou novinkou 38. ročníku bude při zahájení výstavy i slavnostní otevření nového
multifunkčního pavilonu T.
Prezentace regionálních potravin zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy.
Návštěvníci budou letos moci v novém multifunkčním pavilonu T ochutnat i zakoupit potraviny,
vyrobené v českých regionech z českých surovin a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých
krajů značkou kvality „Regionální potravina“, garantovanou Ministerstvem zemědělství,
Potravinářskou komorou ČR a Agrární komorou ČR. Představí se opět český obchodní řetězec, který
se hlásí k distribuci regionálních potravin ke konečnému spotřebiteli. Výstaviště se tak stává
prostorem, kde se propojila linie: český výrobce - český zpracovatel - český distributor - český
spotřebitel. Prezentace a ochutnávky regionálních potravin budou doplněny kuchařskými show,
recepty a hudebními programy se soutěžemi.
Tradičně bude na Zemi živitelce ke zhlédnutí pestrá a bohatá přehlídka zemědělské techniky,
expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů. Za návštěvu stojí pavilon Z s rozšířenou
25. 8. - 30. 8. 2011
prezentací myslivosti, lovectví, rybářství, zbraní a střeliva, včetně potřeb pro myslivce a rybáře, oblečení,
obuvi a optiky. Těšit se můžete na prezentace hospodářských zvířat, masného skotu, plemenných krav, koní
a beranů, ovcí a národních plemen drůbeže na předvadišti v severní části areálu.
Výstava je naplněna ve všech oborech zemědělsko-potravinářského sektoru a připravena je
řada zajímavostí a novinek. Na agrosalonu mohou návštěvníci zhlédnout především na volných
plochách širokou nabídku zemědělské techniky jako např. traktory, kombajny, techniku pro sklizeň
píce, postřikovače, secí stroje, čističky, dopravníky, šrotovníky, mačkací stroje, dojící a chladící
zařízení, komunální a lesnickou techniku, přepravníky balíků a zvířat, obraceče a shrnovače píce,
mulčovače aj. Na vysoké úrovni je zastoupena i technika pro živočišnou výrobu a významnou složkou
výstavy jsou i osivářské a krmivářské firmy.

 

Leták k výstave Země živitelka

Kultúrny sprievodný program výstavy

Odborný sprievodný program výstavy

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102