2. medzinárodná konferencia „Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader"

18.11.2010 09:27

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na 2. medzinárodnú konferenciu Národnej siete rozvoja vidieka SR

„Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader".

ktorá sa bude konať v dňoch 1. – 2. decembra 2010 v kongresovej sále „Lagoon hotela Senec, Slnečné jazerá – sever, Senec 

 

POZVÁNKA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102